سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات : مصاحبه و ارزیابی تخصصی دکتری
مدارک مورد نیاز جهت انجام مصاحبه

1.اصل مدرک کارشناسی (گواهینامه موقت یا دانشنامه) بهمراه ریز نمرات مقطع مربوطه

تبصره-دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته لازم است مدرک کاردانی خود را نیز ارائه نمایند

2. اصل مدرک کارشناسی ارشد(گواهینامه موقت یا دانشنامه) بهمراه ریز نمرات مقطع مربوطه

تبصره- آن دسته از داوطلبانی که دانشجوی سال آخر می باشند و فارغ التحصیل نشده اند لازم است فرم سازمان سنجش که به تایید دانشگاه رسیده است را ارائه نمایند.

3. اصل شناسنامه و کارت ملی

4.عکس 4*3 جدید

5.مدرک نظام وظیفه(مخصوص آقایان)

6.پرینت کارنامه مرحله اول سازمان سنجش

7.اصل مدرک زبان(در صورت داشتن مدرک)

8.توصیه نامه استاد راهنما و 2 نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد که دروسی با آنان گذرانده اید

9.اصل گواهی دانشگاه محل خدمت مربیانی که از سهمیه مربی استفاده نموده اند

10. اصل تمامی مستندات آموزشی و پژوهشی که در سامانه بارگزاری نموده اید