سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 


 
اعلانات :
اطلاعیه شرایط و نحوه مصاحبه دکتری

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله نخست آزمون دکتری، به اطلاع متقاضیانی که کد رشته محل این دانشگاه را در فرم انتخاب رشته درج نموده و حدالنصاب نمره علمی لازم را مطابق کارنامه صادره سازمان سنجش کسب کرده اند میرساند، جهت انجام فرایند مصاحبه لازمست از تب آزمون دکتری در سامانه نسبت به شرایط پذیرش، نحوه ارزیابی تخصصی، چگونگی ثبت نام و تکمیل پرونده، مدارک مورد نیاز و... تهیه نموده و سپس مدارک و مستندات مربوطه را در سامانه بارگزاری نماید.