سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 


 
اعلانات :
درباره سامانه

در راستای الکترونیکی کردن امور دانشگاه و ارائه خدمات الکترونیکی ، سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه دامغان راه اندازی شد. در حال حاضر برخی از خدمات مربوط به مدیریت تحصیلات تکمیلی این دانشگاه از طریق این سامانه به صورت الکترونیکی ارائه می شود که عبارتند از :

  • ثبت نام الکترونیکی و مراحل بررسی پرونده های داوطلبان پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ( سهمیه استعداد درخشان )
  • ثبت نام الکترونیکی و مراحل تشکیل پرونده و بررسی پرونده های داوطلبان شرکت در مصاحبه دوره دکتری ( مرحله دوم آزمون سنجش)

 

داوطبان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که دارای شرایط مندرج در آیین نامه استعدادهای درخشان هستند، می توانند از طریق این سامانه نسبت به ثبت نام و تکمیل پرونده الکترونیکی اقدام نمایند. مراحل بررسی پرونده ها و امتیازدهی و معرفی پذیرفته شدگان نیز از طریق این سامانه انجام می گردد.

 

داوطلبان پذیرش در دوره های دکتری پس از شرکت در آزمون مرحله اول سازمان سنجش ، در صورت کسب حدنصاب دانشگاه دامغان، در صورت قبولی در چند برابر ظرفیت، از طریق سازمان سنجش به این دانشگاه معرفی می شوند. این دسته از داوطلبان برای تکمیل پرونده و شرکت در مصاحبه می توانند از طریق این سامانه اقدام نمایند.