سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 


نحوه ورود داوطلبان استعدادهای درخشان به سامانه

داوطلبان پذیرش بدون آزمون در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری (سهمیه استعداد درخشان ) برای ثبت نام و تکمیل پرونده بایستی از طریق ورود به بخش داوطلبان سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه دامغان اقدام نمایند.

اگر تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اید، می توانید ابتدا ثبت نام اولیه نموده و کد پیگیری ورود به سامانه را دریافت نمایید.

ثبت نام اولیه


ورود به سامانه
در حال حاضر امکان ورود به سامانه برای داوطلبان غیر فعال می باشد.